ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
คำถามที่ถามบ่อย

สามารถ ติชมรายการโทรทัศน์ วิทยุ ได้ที่ https://voc.mcot.net

  1. ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของ บมจ.อสมท https://voc.mcot.net
  2. ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร บมจ.อสมท
  • https://ita.mcot.net/compliance-forms/
  • จดหมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท อาคารอำนวยการ 2 ชั้น 2 เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง (เรื่องร้องเรียน)
  • โทรศัพท์ ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท 02-201-6263
  • E-mail ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท actmcot@mcot.net
  • จดหมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง (เรื่องร้องเรียน)

โทรทัศน์
ฝ่ายการขาย และบริการลูกค้า 02-201-6109 , 02-201-6230

วิทยุ
ฝ่ายบริหารลูกค้า 02-201-6556