ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสำหรับการร้องเรียน


ภาพ - เอกสารประกอบ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน


ส่งจดหมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท และให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า  
“เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
63/1 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310